Tuesday, 18/01/2022 - 08:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Thạnh

Lịch KT HK 1 NH 2019-2020 cấp THCS

Lịch KT HK 1 NH 2019-2020 cấp THCS

Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày kiểm tra

Buổi

Lớp

Môn

Thời gian

Làm bài

Phát đề

Tính giờ

Thu bài

05/12/2019

Sáng

6, 9

Công nghệ

45’

7h05’

7h10’

7h55’

6, 9

Công dân

45’

8h20’

8h25’

9h10’

Chiều

7, 8

Công nghệ

45’

13h05’

13h10’

13h55’

7, 8

Công dân

45’

14h20’

14h25’

15h10’

09/12/2019

 

Sáng

9

Ngữ Văn

90’

7h30’

7h35’

9h05’

Vật lý

45’

9h30’

9h35’

10h20’

Chiều

6

Ngữ Văn

90’

13h30’

13h35’

15h05’

Vật lý

45’

15h30’

15h35’

16h20’

10/12/2019

Sáng

8

Ngữ Văn

90’

7h30’

7h35’

9h05’

Vật lý

45’

9h30’

9h35’

10h20’

Chiều

7

Ngữ Văn

90’

13h30’

13h35’

15h05’

Vật lý

45’

15h30’

15h35’

16h20’

11/12/2019

Sáng

9

Toán

90’

7h30’

7h35’

9h05’

Sinh học

45’

9h30’

9h35’

10h20’

Chiều

6

Toán

90’

13h30’

13h35’

15h05’

Sinh học

45’

15h30’

15h35’

16h20’

12/12/2019

Sáng

8

Toán

90’

7h30’

7h35’

9h05’

Sinh học

45’

9h30’

9h35’

10h20’

 

 

Chiều

7

Toán

90’

13h30’

13h35’

15h05’

Sinh học

45’

15h30’

15h35’

16h20’

13/12/2019

Sáng

9

Tiếng Anh

45’

7h30’

7h35’

8h20’

Lịch sử

45’

8h45’

8h50’

9h35’

Chiều

6

Tiếng Anh

45’

13h30’

13h35’

14h20’

Lịch sử

45’

14h45’

14h50’

15h35’

14/12/2019

Sáng

8

Tiếng Anh

45’

7h30’

7h35’

8h20’

Lịch sử

45’

8h45’

8h50’

9h35’

Chiều

7

Tiếng Anh

45’

13h30’

13h35’

14h20’

Lịch sử

45’

14h45’

14h50’

15h35’

16/12/2019

Sáng

9

Hóa học

45’

7h30’

7h35’

8h20’

Địa lý

45’

8h45’

8h50’

9h35’

Chiều

6

Địa lý

45’

13h30’

13h35’

14h20’

17/12/2019

Sáng

8

Hóa học

45’

7h30’

7h35’

8h20’

Địa lý

45’

8h45’

8h50’

9h35’

Chiều

7

Địa lý

45’

13h30’

13h35’

14h20’

Các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục giáo viên bộ môn cho học sinh kiểm tra theo TKB học chính khóa từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019.

Tác giả: Hồ Minh Đương
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 11
Tháng 01 : 809
Năm 2022 : 809