Tuesday, 18/01/2022 - 08:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Thạnh

Lịch KT cuối HK 1 NH 2020-2021 cấp THCS

Lịch kiểm tra

Ngày kiểm tra

Buổi

Lớp

Môn

Thời gian

Làm bài

Phát đề

Tính giờ

Thu bài

19/12/2020

Sáng

6, 9

Công nghệ

45’

7h05’

7h10’

7h55’

6, 9

Công dân

45’

8h20’

8h25’

9h10’

Chiều

7, 8

Công nghệ

45’

13h05’

13h10’

13h55’

7, 8

Công dân

45’

14h20’

14h25’

15h10’

21/12/2020

Sáng

9

Ngữ Văn

90’

7h30’

7h35’

9h05’

Vật lý

45’

9h30’

9h35’

10h20’

Chiều

6

Ngữ Văn

90’

13h30’

13h35’

15h05’

Vật lý

45’

15h30’

15h35’

16h20’

22/12/2020

Sáng

8

Ngữ Văn

90’

7h30’

7h35’

9h05’

Vật lý

45’

9h30’

9h35’

10h20’

Chiều

7

Ngữ Văn

90’

13h30’

13h35’

15h05’

Vật lý

45’

15h30’

15h35’

16h20’

23/12/2020

Sáng

9

Toán

90’

7h30’

7h35’

9h05’

Sinh học

45’

9h30’

9h35’

10h20’

Chiều

6

Toán

90’

13h30’

13h35’

15h05’

Sinh học

45’

15h30’

15h35’

16h20’

 

 

24/12/2020

 

 

Sáng

 

8

Toán

90’

7h30’

7h35’

9h05’

Sinh học

45’

9h30’

9h35’

10h20’

Chiều

 

 

7

Toán

90’

13h30’

13h35’

15h05’

Sinh học

45’

15h30’

15h35’

16h20’

 

 

25/12/2020

 

Sáng

 

9

Tiếng Anh

45’

7h30’

7h35’

8h20’

Lịch sử

45’

8h45’

8h50’

9h35’

Chiều

6

Tiếng Anh

45’

13h30’

13h35’

14h20’

Lịch sử

45’

14h45’

14h50’

15h35’

 

 

26/12/2020

Sáng

8

Tiếng Anh

45’

7h30’

7h35’

8h20’

Lịch sử

45’

8h45’

8h50’

9h35’

Chiều

7

Tiếng Anh

45’

13h30’

13h35’

14h20’

Lịch sử

45’

14h45’

14h50’

15h35’

 

28/12/2020

Sáng

9

Hóa học

45’

7h30’

7h35’

8h20’

Địa lý

45’

8h45’

8h50’

9h35’

Chiều

6

Địa lý

45’

13h30’

13h35’

14h20’

29/12/2020

Sáng

8

Hóa học

‘45’

7h30’

7h35’

8h20’

Địa lý

45’

8h45’

8h50’

9h35’

Chiều

7

Địa lý

45’

13h30’

13h35’

14h20’

Các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục giáo viên bộ môn cho học sinh kiểm tra theo TKB học chính khóa từ ngày 14/12/2020 đến ngày 19/12/2020.                                                                     

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 11
Tháng 01 : 809
Năm 2022 : 809