Tuesday, 18/01/2022 - 08:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Thạnh

Tổ chức Hội thảo “Công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng điều chỉnh nội dung dạy học” trong trường TH&THCS Tân Thạnh, năm học 2020-2021

Thực hiện Kế hoạch số 732/KH-PGDĐT, ngày 22/10/2020 của PGDĐT Giá Rai về việc Tổ chức Hội thảo “ Công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng điều chỉnh nội dung dạy học” . Ngày 10/11/2020 trường TH&THCS Tân Thạnh tổ chức Hội thảo năm học 2020  2021, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông hin hành theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.Với mục tiêu trin khai và thực hiện đồng bộ, thống nhất các văn bản chỉ đạo của ngành về điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS trong toàn trường, từ đó tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng sắp xếp lại các bài học trong sách giáo khoa thành bài học theo ch đ phù hợp với chương trình hiện hành.

Hội thảo đã thông qua các nội dung cơ bản của các văn bản Công văn 5842/BGDĐT-VP, ngày 01/9/2011 về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT; Công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS THPT. Công văn số 1180/SGDKHCN-GDTrH-TX ngày 28/8/2020 về việc hướng dn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học ph thông; Công văn số 48/SGDKHCN-GDTrH-GDTX ngày 25/01/2019 của Sở GDKHCN v việc Hướng dn xây dựng Kế hoạch dạy học theo định hướng phát trin năng lực và phẩm chất người học; Công văn số 858/SGDKHCN-GDTrH-GDTX ngày 21/8/2019 của Sở GDKHCN về việc soạn thảo, sử dụng và theo dõi quản lý kế hoạch dạy học và đi đến thống nhất thực hiện các nội dung theo chỉ đạo.

Hội thảo đã thông qua tham luận về Công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học theo nội dung Công văn s 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS ở 3 tổ, kế hoạch dạy học theo chủ đề của các môn, đồng thời trao đổi, thảo luận đi đến thống nhất việc thực hiện các hoạt động xây dựng kế hoạch dạy học.

Xem ảnh tại đây

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 11
Tháng 01 : 809
Năm 2022 : 809