Tuesday, 18/01/2022 - 08:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Thạnh

Kế hoạch chuyên môn THCS 06/2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn THCS tháng 6/2020 

Chủ đề của tháng: Kỷ niệm 70 năm ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6/1950 - 01/6/2020), 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2020).

          Trọng tâm: Ổn định nâng cao chất lượng dạy và học, tiếp tục ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ HKII, việc thực thi nhiệm vụ của CB - GV – NV, Ôn tập kiểm tra học kỳ II,hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm học 2019 – 2020....

          Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và tình hình thực hiện công tác tháng 6/2020 của trường TH&THCS Tân Thạnh, bộ phận chuyên môn THCS đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2020  như sau:

1. Biên chế học tập

- Từ 01/6/2020 đến 06/6/2020 tuần 28 (đối với lớp 6, 7, 8) và tuần 29 (đối với lớp 9)

2. Sinh hoạt Cụm chuyên môn THCS

Theo kế hoạch của cụm trưởng

3. Chuẩn bị ôn tập, bổ sung kiến thức, giúp đỡ HS yếu, kém để kiểm tra cuối năm học và chuẩn bị xét duyệt HS lên lớp-thi lại và xét hoàn thành chương trình TN THCS năm học 2019-2020

- GV bộ môn xây dựng kế hoạch ôn tập theo từng môn mình phụ trách, tổ trưởng CM duyệt.

- Riêng đối với lớp 9: đã tiến hành dạy tăng tiết ở 03 môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh để đảm bảo trước 04-06 tuần so với chương trình nhằm có kế hoạch ôn tập cho HS đạt kết quả cao.  

4. Tổ chức kiểm tra học kỳ 2 năm 2019 – 2020

 

- Trường xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra học kì 2 theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ II, năm học 2019-2020.

- Chỉ đạo ôn tập, tổ chức kiểm tra học kỳ II theo quy định.

5. Rà soát, đối chiếu, bổ sung các biện pháp và hồ sơ, minh chứng thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học theo các Tiêu chí thi đua (giai đoạn 3) - HK2 năm học 2019-2020

Các đ/c được phân công thu thập minh chứng và tập trung về phòng HT theo thời gian quy định.

- Văn Phòng Báo cáo kết quả tự kiểm tra (biểu điểm theo mẫu excel)

 

8. Tiếp tục đón đoàn Sở GD&ĐT đánh giá ngoài, hoàn thành Kế hoạch & chỉ tiêu công tác Kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học, THCS năm học 2019-2020

 

 Trường  đã thực hiện tự đánh giá và gửi báo cáo về bộ phận chuyên môn THCS Phòng GD&ĐT.

9. Đánh giá xếp loại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên và xếp loại Chuẩn Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng TH, THCS năm học 2019-2020: (theo kế hoạch tháng 3/2020)

Nộp về Phòng GD&ĐT (mẫu 3A, 3C, 3D, 4D): chậm nhất 11/7/2020.

10. Lập danh sách giáo viên lớp 6 tham gia coi – chấm bài lớp 5 kiểm tra định kỳ cuối năm học 2019-2020, thực hiện nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh lớp 5 lên học lớp 6 (Theo điều 15.Nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh)

- Phân công và số GV trường THCS (Ngữ văn và Toán lớp 6) làm nhiệm vụ Coi kiểm tra & chấm bài kiểm tra lớp 5 như sau:

TT

Trường THCS tham gia coi- chấm lớp 5

Số GV lớp 6 coi & chấm bài lớp 5

Trường TH

Số lớp 5

THCS Tân Thạnh

2

THCS Tân Thạnh

2

THCS Tân Thạnh

THCS Tân Thạnh

1

Tân Thạnh A

2

THCS Tân Thạnh

- Trưởng TH liên hệ trường THCS để lập danh sách GV Ngữ Văn 6 và Toán 6 (theo số lượng nói trên) tham gia coi kiểm tra & chấm bài kiểm tra lớp 5 nộp Email về Phòng GD&ĐT (đ/c dũng) trễ nhất ngày 17/6/2020 để Trưởng Phòng GD&ĐT ra Quyết định, theo mẫu sau:

Danh sách GV Ngữ Văn 6 và Toán 6 tham gia nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh lớp 5 lên học lớp 6 (coi & chấm bài lớp 5)

cuối năm học 2019-2020

TT

Họ và tên GV lớp 6

Trường THCS

Bộ môn

Ghi chú

 
 

1

Nguyễn Thanh Biểu

TH&THCS  Tân Thạnh

Toán

TH TT A

 

2

Phan Hồng Trinh

TH&THCS  Tân Thạnh

Ngữ văn

TH TT

 

3

Hồ Thị Hoàng

TH&THCS  Tân Thạnh

Ngữ văn

TH TT

 

11. Công tác đánh giá, công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT các trường TH,THCS;

Nội dung đánh giá, công nhận kết quả BDTX của GV về phương pháp đánh giá, qui trình đánh giá, công nhận và xếp loại kết quả BDTX.

- Hồ sơ đánh giá BDTX: sổ cá nhân; kế hoạch (cá nhân, tổ, trường); danh sách tổng hợp đăng ký; danh sách tổng hợp đánh giá.

- Gửi danh sách, báo cáo tổng hợp đánh giá (theo mẫu hàng năm) về Phòng GD&ĐT chậm nhất 15/7/2020.

- Phòng GD&ĐT sẽ tổng hợp danh sách và cấp giấy chứng nhận giáo viên hoàn thành BDTX năm học 2019-2020.

12. Công tác kiểm tra

-Tiếp tục tăng cường kế hoạch kiểm tra nội bộ HK2 đến cuối năm học 2019 - 2020.   

- Phòng GD-ĐT tiếp tục kiểm tra chuyên đề, toàn diện cuối năm các đơn vị theo các yêu cầu như sau:

+ Tiến độ thực hiện chương trình và công tác hoàn thành nội dung chương trình đến cuối năm học.

 + Công tác đánh giá, cho điểm, xếp loại 2 mặt GD học sinh THCS; công tác đánh giá học sinh theo TT 22/2016, việc ghi chép bảng tổng hợp và Học bạ cuối năm (đối với TH).

 + Công tác quản lý của Hiệu trưởng; quản lý dạy thêm - học thêm, công tác dạy phụ đạo HS yếu, kém (HS Chưa HTNDMH ở TH) HK2 đến cuối năm.

 + Nền nếp chuyên môn dạy và học, duy trì sĩ số học sinh, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học đến cuối năm.

+ Công tác tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh và công tác thu Bào hiểm Y tế học sinh HK2.

+ Công tác soạn bài – giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học và dạy học phân hoá đối tượng học sinh.

+ Các phong trào thi đua của ngành đề ra.

 - Các trường chuẩn bị hoàn thành công tác kiểm tra nội bộ và báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ cuối năm học trước ngày 15/7/2020.

- Phòng GD&ĐT, Sở GDKHCN sẽ thanh - kiểm tra về công tác tổ chức kiểm tra học kỳ II của các trường (có văn bản riêng).

13. Chuẩn bị tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho HS lớp 5 HTCTTH và học sinh lớp 9 tốt nghiệp ra trường, năm học 2019-2020

- Nội dung: (theo Công văn 157/PGDĐT , ngày 01/6/2020)

- Thời gian: Ngày 13 -14/06 /2020 hoặc ngày 20 -21/06/2020

- Hoàn thành và báo cáo về Phòng GD&ĐT đăng tin bài và hình ảnh lên Website của trường và của ngành.

14. Chuẩn bị tổ chức họp phụ huynh cuối năm học 2019-2020

- Nội dung: ( có công văn gửi riêng)

- Thời gian: trước ngày 10/07/2020

- Hoàn thành và báo cáo về Phòng GD&ĐT đăng tin bài và hình ảnh lên Website của trường và của ngành.

15. Chấm SKKN cấp TH và THCS năm học 2019-2020

- Gửi danh sách chấm SKKN: cần điền đầy đủ 03 biểu mẫu: danh sách (DS), Ghi điểm (GĐ) và đánh giá. Tên môn (lĩnh vực) của SKKN phải đúng theo tên môn được quy định theo biểu mẫu. Gửi qua email về đc Khải chậm nhất 30/5/2020.

- Nộp SKKN cùng danh sách chấm SKKN về Phòng GD&ĐT: 01/6/2020;

- Thời gian chấm cấp thị xã: dự kiến từ 03/6/2020 đến 06/6/2020 (có quyết định riêng).

16. Tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng (TH, THCS): hết hạn 29/5/2020.

17. Xét xét TN THCS:

Xét TN THCS: (theo công văn số 16/KH-PGĐT ngày 20/5/2020 của Phòng GD&ĐT về việc kế hoạch xét công nhận TN THCS năm học 2019-2020).

18. Tuyển sinh lớp 10 THPT: nộp hồ sơ

+ Từ 25/5/2020 đến 10/6/2020:

+ Chậm nhất ngày 12/7/2020: nộp học bạ chính, Giấy chứng nhận  tạm thời TN THCS.

- Lịch thi: từ 13/7/2020 đến 14/7/2020.

Trên đây là kế hoạch công tác chuyên môn cấpTHCS tháng 6/2020, yêu cầu các đồng chí CB-GV-NV của trường thực hiện tốt./.   

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 11
Tháng 01 : 809
Năm 2022 : 809